nhac-cu-doc-dao-o-nam-tay-nguyen

Nhạc cụ độc đáo ở Nam Tây Nguyên

Biểu diễn đàn đá và cồng chiêng. Ảnh: Khắc Dũng