Xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong tháng giêng tăng lên 200.000 tấn

Xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong tháng này có thể tăng 70% so với một năm trước lên mức 200.000 tấn hay 3,33 triệu bao, trên mức kỳ vọng của thị trường.

cafe3

Xuất khẩu trong tháng giêng tăng so với tháng trước khi nhà sản xuất robusta hàng đầu thế giới này đã xuất khẩu 162.500 tấn, theo Tổng cục Thống kê cho biết trong một báo cáo hàng tháng, điều chỉnh giảm so với ước tính tháng trước 170.000 tấn.Xuất khẩu trong tháng này đã mang lại tổng khối lượng xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong 4 tháng của niên vụ 2012/13 đạt 586.800 tấn hay tăng 58% so với một năm trước.

Các thương nhân trước đó đã dự báo 130.000 – 180.000 tấn cà phê sẽ được xuất khẩu trong tháng này.

Theo Reuters